Entrenament a l'aire Lliure - GA - RRHH

És un mètode en què es fan una sèrie d’activitats en grup a l’aire lliure per desenvolupar i entrenar unes habilitats i actituds adequades per gestionar el comportament, relacionar-se amb els altres i treballar en grup.

Es fan una sèrie d’exercicis en què el grup s’enfronta a una varietat d’obstacles físics i mentals, els quals indueixen a resoldre problemes i cercar suport en les relacions amb els altres membres del grup. Les activitats poden ser variades, en aquest cas, els alumnes van triar jocs tradicionals com: bàsquet, sambori, mocador, balonvolea, futbol, gallineta cega, illes, trivial i creïlla calenta.

 

Posteriorment, els exercicis s’acompanyen de sessions de reflexió i anàlisi, buscant els punts de similitud entre el que s’ha fet i el que passa en l’empresa. És una eina formativa especialment indicada per profunditzar en determinades habilitats directives com el treball en equip, la comunicació interpersonal, el lideratge i la delegació.

Els col·lectius més beneficiats d’aquest tipus de formació són els següents: directius, equips de vendes, personal de centres d’atenció telefònica o call centers, persones de diferents sucursals o regions d’una mateixa empresa, departaments d’atenció al client, personal mèdic i hospitalari.

Bàsquet

 

Fútbol

 

Gallineta çega

 

Balonvolea

 

Sambori

 

Illes

 

Crïlla Calenta

 

Trivial

 

Mocador

 

Contacta con nosotros

Contacto SOLVAMSi quieres contactar con nosotros para resolver tus dudas, rellena nuestro formulario de contacto
(Pulsando en la imagen)

Requisitos Grado Medio

 • Estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.
 • Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar
 • Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).
 • Haber superado los módulos obligatorios de un programa de cualificación profesional inicial (PCPI)
 • Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba).
 • Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

1er CURSO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Asignaturas del Primer Curso:

 • Comunicación empresarial y atención al cliente(160h)
 • Operaciones administrativas y compraventa (128h)
 • Empresas y administracion (96h)
 • Tratamiento informático de la información (224h)
 • Tecnica contable (96h)
 • Formación y Orientación Laboral (96h)
 • Inglés (96h)

960 h del Primero curso.

2º CURSO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Asignaturas del Segundo Curso:

 • Operaciones administrativas de recursos humanos (132h)
 • Tratamiento de la documentación contable (154h)
 • Empresa en el aula (176h)
 • Operaciones auxiliares de gestión de tesoreria (154h)
 • Inglés (44h)
 • Formación en centros de trabajo (380h)

1040 horas del Segundo curso.